Ate Oosterhof

Ambassadeur voor thema:
Winnen

”Zorgdragen voor schone grondwaterbronnen, nu en in de toekomst”

Vitens kiest voor grondwater, als bron van drinkwater. Dat doen we door middel van 1200 winputten verdeeld over 100 winvelden in 7 provincies. Als drinkwaterbedrijf hebben wij belang bij een schone, beschikbare en goed beschermde bron, zowel nu als in de toekomst. In het dichtbevolkte Nederland staan onze grondwaterbronnen echter onder druk door intensief gebruik van de boven- en ondergrond. Zo vinden wij in veel van onze bronnen (sporen van) bijvoorbeeld meststoffen, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast kunnen trends en bijbehorende ontwikkelingen, zoals klimaatverandering en de energietransitie, deze achteruitgang in grondwaterkwaliteit versterken. Om meer grip te krijgen op deze ontwikkelingen en bijbehorende effecten op onze grondwaterbronnen willen wij met dit thema onze kennispartners uitdagen samen met ons te zoeken naar nieuwe (innovatieve) mogelijkheden om onze bron te beschermen en ervoor te zorgen dat we ook voor de volgende generaties gebruik kunnen blijven maken van schoon grondwater, als bron voor drinkwater.

Thema Winnen

Onze bronnen zijn de belangrijkste asset waarover we als drinkwaterbedrijf beschikken. Zonder betrouwbare bron geen kwalitatief hoogwaardig drinkwater.