Human sensor asset info

Achtergrond van project
Het borgen van de betrouwbaarheid van onze assets en de bescherming van ons drinkwatersysteem zijn de kern van onze dienstverlening.

Wij zien kansen om hierin de interactie aan te gaan met onze klanten. Enerzijds door het bieden van eenvoud en gemak bij het doorgeven van asset informatie rondom ons leidingnet. Anderzijds door bewustwording bij klanten te laden ten aanzien van de waterwingebieden en het belang van het doorgeven van een verstoring daarin.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen wij onze klanten meer eenvoud en gemak bieden bij het doorgeven van belangrijke asset informatie (storing, meterstand, defecte brandkraanpaal, vervuiling, openstaande deur pompstation, etc)?

Eén foto zegt meer dan duizend woorden. Het beschrijven van de locatie of omvang van een storing is vaak lastig voor een klant. Het maken van een foto van situaties wordt steeds meer gemeengoed en geeft veel meer informatie.

Deelvragen

  • Bevat een foto voldoende informatie, kan metadata worden meegestuurd?
  • Wil een klant informatie delen middels een foto, wat zijn de beperkingen voor een klant?
  • Wat zijn de mogelijkheden van AI bij analyse/verwerking van de foto’s?

Projectdoelen
Het verhogen van het klantgemak en het verlagen van de drempel bij het doorgeven van de meterstand. Door bijvoorbeeld alleen een foto of video te uploaden. Alle asset informatie is dan beschikbaar op basis van het fotorecord.

Doorgeven van storingen of stellen van een vraag over onze infrastructuur, met behulp van een fotorecord is de asset informatie beschikbaar en kan de storing of vraag adequater afgehandeld worden.

Verhogen van bewustwording bij klanten rondom waterwingebieden en het belang van het doorgeven van verstoringen. Klant kan met weinig moeite een bijdrage leveren aan de bescherming van ons drinkwatersysteem.

Beschikbaarheid van nieuwe tools waarmee de drempel voor het doorgeven van de belangrijke asset info zo laag mogelijk wordt. En de klant er toegevoegde waarde van ondervindt.

Projectaanpak
We gaan dit project gefaseerd uitvoeren, om ook gefaseerd de inzichten te vergaren in wat het ons oplevert, om vervolgens de juiste vervolgstappen te ondernemen.

Samenwerking met externe partners
Graag werken wij samen met externe partners die ons op dit vraagstuk kunnen ondersteunen. Het gaat daarbij om servicedesign en artificiële intelligentie.   

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Bert Bannink is bereikbaar via Bert.Bannink@vitens.nl