Rian Kloosterman 

Ambassadeur voor thema: Integraal Asset Management 

“Zonder veerkracht op termijn een onbetaalbare en onbetrouwbare drinkwatervoorziening”

De drinkwaterinfrastructuur heeft een zeer lange levensduur en aan de andere kant verandert onze omgeving steeds sneller. Nieuwe technologieën en ander gedrag maken dat de drinkwatervraag snel kan veranderen. Klimaatverandering heeft grote invloed op de beschikbaarheid van onze bronnen en op de inzet van de infrastructuur, doordat de vraagpatronen drastisch veranderen. Het in deze context goed ontwerpen, inzetten en beheren van onze drinkwater infrastructuur is een grote uitdaging waar ik met veel enthousiasme aan werk en waarvoor veel kennis nodig is. Vitens maakt hierbij gebruik van het concept resilience of veerkracht, met het doel dat de infrastructuur voldoende veerkracht heeft om onder veranderende omstandigheden zonder grote aanpassingen te blijven functioneren. Dit roept vervolgens vragen op als hoe je veerkracht kan introduceren in de waterverdeling, in het ontwerp van een zuivering of in het borgen van voldoende vergunningcapaciteit. Om veerkracht goed toe te kunnen passen is het noodzakelijk om een gedegen kennis te hebben van onze infrastructuur. Wat is de levensduur van onze assets?, welke performance eisen stellen we?, met welke risico’s en kosten hebben we te maken?
Het ontwikkelen van deze kennis om het assetmanagement proces goed te laten functioneren is van groot belang om de drinkwatervoorziening nu en later betaalbaar en betrouwbaar te laten zijn.

 

Thema Integraal Asset Management

Keuzes ten aanzien van onze drinkwaterinfrastructuur maken we niet voor een paar jaar, maar voor tientallen en soms voor honderd jaar. In de huidige tijd moeten we echter sneller kunnen reageren op ontwikkelingen, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid.

Thema Integraal Asset Management

Keuzes ten aanzien van onze drinkwaterinfrastructuur maken we niet voor een paar jaar, maar voor tientallen en soms voor honderd jaar. In de huidige tijd moeten we echter sneller kunnen reageren op ontwikkelingen, zonder daarbij in te leveren op betrouwbaarheid.