Risk appetite

Achtergrond van project
Naast de vraag hoe groot de risico’s zijn is het noodzakelijk om te weten wat acceptabel wordt gevonden (“risk appetite”).  Dit is van belang om helder uit te kunnen leggen welke risico’s we wel en welke risico’s we niet accepteren.

Hierbij zal een heldere verbinding aangebracht moeten worden met de Asset Management (Am)-doelstellingen (waaronder ook het veerkrachtprincipe, P/K/R en de LCC-benadering).

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen risico’s op een transparante manier met elkaar vergeleken en gewogen worden, waarbij een logische verbinding bestaat met de Vitens AM doelstellingen

Projectdoel
Het ontwikkelen van een transparante methodiek voor het bepalen van de risk appetite.

Aanpak van het project
De gekozen aanpak zal in nauw overleg met betrokkenen binnen Vitens worden uitgewerkt. Medio 2019 moet het ontwikkeld en geïmplementeerd zijn

Samenwerking met externe partners
Dit project wordt in eerste instantie intern worden uitgevoerd. Mogelijk is op termijn externe ondersteuning nodig.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl