Slimm Model Based Control 

Achtergrond van project
Ontharding met pelletreactoren is een van de meest dynamische processen in de Vitens drinkwaterzuivering. Voor een stabiele werking van het onthardingsproces is een optimale sturing van de loogdosering en het pelletbed beheer cruciaal.

Onderzoeksvraag
Is model based control toepasbaar op Vitens pellet reactoren? Wat zijn de mogelijkheden van model based control in combinatie met reeds ontwikkelde soft sensoren en wat zijn de voordelen? Wat zijn de gevolgen voor de PA (PALLAS, VIPAS) bij de toepassing van model based control en waar moet deze aan voldoen?

Projectdoelen

  • Ontwerp en bouw van een volautomatische mobiele pellet reactor pilot (inclusief PA-besturing vlgs. Vitens standaard);
  • Stabiele bedrijfsvoering en stabiele geproduceerde waterkwaliteit van de pilot door optimale sturing bij toepassing model based control;
  • Verminderd verbruik van chemicaliën (loog dosering en CO2 dosering);
  • Vaststellen effect bypass en recirculatie;
  • Kennisontwikkeling en ervaring mbt toepassing model based control;
  • Eisen en randvoorwaarden PA-aanpassingen bij toepassing model based control;
  • Business case toepassing model based control opstellen.

Projectaanpak
De 1e helft van 2018 zal het ontwerp van de pilot (incl. PA) plaatsvinden. Tevens zal in dit stadium een onderzoeksplan worden opgesteld voor de uit te voeren experimenten en eventuele nog te ontwikkelen soft sensoren. Aanbesteding en bouw van de installatie en oplevering vindt plaats in de 2e helft 2018 onder leiding van O&A.

Welk bedrijf wil participeren in het ontwerp en de bouw van deze pilot? Wij horen graag van je!