Snelle corrosie van het leidingnet

Achtergrond van project
De waterkwaliteit in het leidingnet kan leiden tot versnelde aantasting van leidingen. Zo kan zeer lokaal corrosie (putcorrosie) optreden door sulfaat-reducerende bacteriën in grijs gietijzeren leidingen. Deze vorm van corrosie heet Microbiological Induced Corrosion (MIC) en kan versneld leiden tot lekkage of zelfs leidingbreuk.

Onderzoeksrichting
In eerder onderzoek is gebleken dat alleen de aanwezigheid van sulfaat-reducerende bacteriën niet genoeg is om het risico op MIC te kunnen voorspellen. Ook de activiteit van de bacteriën lijkt een belangrijke factor.

In dit project worden mogelijke effecten van de waterkwaliteit ‘af pompstation’ voor de aantasting van leidingen in kaart gebracht/onderzocht. In het bijzonder wordt gekeken of een verband kan worden gelegd tussen RNA onderzoek dat het Vitens laboratorium uitvoert en het optreden van putcorrosie in grijs gietijzeren leidingen. Bij een correlatie kan de uitkomst van dit onderzoek als input dienen als kennisregel voor beslissings­ondersteunende sanerings­modellen.

Projectdoelen

  • Een overzicht van mogelijke risico’s van de waterkwaliteit ‘af pompstation’ voor de aantasting van GIJ leidingen;
  • Meer inzicht in het optreden van MIC in het leidingnet naar aanleiding van het RNA onderzoek door het Vitens laboratorium.

Projectaanpak
Dit project wordt intern binnen Vitens uitgevoerd.

Samenwerking met externe partners
Andere netbeheerders met eenzelfde vraagstelling zijn welkom om te participeren in dit project.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Eelco Trietsch is bereikbaar via Eelco.Trietsch@vitens.nl