Disruptieve bedreigingen voor onze drinkwatervoorzieningen

Achtergrond van project
De maatschappij, technische mogelijkheden en klantbehoeften veranderen snel. Ook onze fysische omgeving verandert (bijv. klimaatverandering). Het is van belang om alle mogelijke disruptieve ontwikkelingen die de toekomstige drinkwatervoorziening significant beïnvloeden goed in kaart te hebben. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

  1. Wat zijn de te verwachten veranderingen in gedrag van huishoudelijke en zakelijke klanten en wat betekent dit voor de watervraag en de impact op de infrastructuur (uur, dag en jaarbasis)?
  2. Wat zijn te verwachten veranderingen in het aanbod van onze voorkeurbron (grondwater) en mogelijke alternatieve bronnen? Het gaat hierbij niet alleen om veranderingen in de fysische omgeving, maar ook om institutionele, sociale en technologische veranderingen.
  3. Wat zijn mogelijke sociale- en institutionele veranderingen voor de drinkwatervoorziening(wet- en regelgeving, ander tariefbeleid etc.)?
  4. Wat zijn mogelijke technologische veranderingen die de drinkwatervoorziening significant kunnen beïnvloeden?

Onderzoeksvraag & projectdoel
Welke ontwikkelingen zijn er die een disruptief effect op de drinkwatervoorziening kunnen hebben? Het doel van dit project is om in de breedste zin inzicht te krijgen in toekomstige bedreigingen. 

Projectaanpak
Door een interne projectgroep worden disruptieve ontwikkelingen in beeld gebracht. Dit wordt jaarlijks gepresenteerd in een interne workshop voor management en deskundigen

Samenwerking met externe partners
Er wordt nauw samengewerkt met het samenwerkingsplatform: Dutch water sector intelligence (DWSI): www.dwsi.nl en een samenwerkingsverband van infrastructuurbedrijven: www.nginfra.nl

Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om onze kennis op dit vlak te verhogen

.

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl