Hoe ziet een veerkrachtige infrastructuur eruit?

Achtergrond van project
Vitens heeft veerkracht als leidend principe om de infrastructuur te beschermen voor onbekende bedreigingen. Veerkracht wordt gezien als een slimme combinatie van robuust en flexibiliteit. Om dit principe volledig door te voeren is naar verwachting aanvullende kennis nodig.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ‘Hoe maken wij van onze bronnen een veerkrachtige asset?’, dat wil zeggen:

  • Welke mogelijkheden zijn er om sneller te schakelen (meer flexibiliteit) in de winhoeveelheid van locaties waar schoon grondwater wordt gewonnen? Welke functie combinaties (natuur, landbouw, watersysteem etc.) bieden hiervoor mogelijkheden? Hoe zien deze mogelijkheden eruit en hoe effectief zijn ze?
  • Welke mogelijkheden zijn er winningen duurzaam te verankeren in de omgeving (robuuste winningen, met bescherming op basis van risico’s)

2. Hoe kunnen we veerkrachtiger zijn in het ontwerp van de technische infrastructuur?

  • Hoe ziet het puttenveld van de toekomst eruit? Denk hierbij aan plaatsing/positionering putten, voorkomen putverstopping, inrichten puttenveld en slim schakelen, eventueel gebruik van andere materialen en energiezuinige putten
  • Hoe bouwen we meer flexibiliteit in, d.w.z. hoe kunnen we op een snelle en efficiënte manier inspelen op veranderingen zonder risico’s voor de betrouwbaarheid van het drinkwater dat we leveren? Denk hierbij aan veranderingen in de locatie waar water wordt gewonnen, het vergroten of verkleinen van de waterafzet

3. Hoe gaan we veerkrachtiger om met klantvragen?

  • Hoe kunnen we samen met groot zakelijke klanten op een innovatieve manier waterwinning optimaliseren?
  • Hoe kunnen wij de klantbehoeften van de diverse klantgroepen door vertalen naar daadwerkelijke oplossingen in de infrastructuur? Welke aanvullende kennis is daarvoor nodig?

Onderzoeksvraag
Hoe maken we onze infrastructuur (van bron tot klant) veerkrachtiger? 

Projectdoel
Het doel van dit project om concepten en principes te ontwikkelen die bijdragen aan het verhogen van de veerkracht in de drinkwater infrastructuur

Projectaanpak
Op basis van kennishiaten die in de andere projecten worden gesignaleerd worden onderzoeksvragen geformuleerd.

Samenwerking met externe partners
Door externe partijen kunnen altijd voorstellen worden ingediend om principes en concepten te ontwikkelen om de veerkracht te verhogen

Contact opnemen?
Thema-ambassadeur Rian Kloosterman is bereikbaar via Rian.Kloosterman@vitens.nl